سفارش تبلیغ
صبا
آنکه پرسید دانست . [امام علی علیه السلام]